Autoři a kontakty PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. skodaj@pf.ujep.cz http://pf1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=773
 PaedDr. Pavel Doulík, PhD. doulik@pf.ujep.cz http://pf1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=736
 Doc. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D. hajer-mullerova@pf.ujep.cz http://pf.ujep.cz/~hajer-mullerova/


 Pedagogická fakulta http://pf.ujep.cz
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem http://fos.ujep.cz