Úloha

Následující úlohy s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi nejsou formulovány příliš vhodně a v didaktickém testu by se neměly objevit. Vysvětlete, v čem spočívá jejich nevhodnost.


 1. Který z následujících výroků nejpřesněji charakterizuje typické znaky romantismu?

  1. Romantismus je umělecký směr, který se zaměřoval především na cit a individuální prožitek člověka.
  2. Romantismus je umělecký směr, v centru jehož zájmu byla duše člověka a především psychicky trýzněná duše.
  3. Romantismus je umělecký směr, který výchozí podněty hledal v minulosti, zejména ve středověku a v exotických zemích.
  4. Romantismus je umělecký směr, který vyjadřoval zoufalství bezmoci a odhodlání k obvykle marné oběti.


 1. Který z následujících výroků nejpřesněji vyjadřuje podstatu fotosyntézy?

  1. Fotosyntéza je reakce, která probíhá za slunečního světla.
  2. Fotosyntéza je reakce, která probíhá v zelených rostlinách.
  3. Fotosyntéza je reakce, které se zúčastňují enzymy v buňkách.
  4. Fotosyntéza je reakce, při které vzniká energie ve formě ATP.