Anotace k projektům
   Kontakty
   Výukové materiály

KONTAKTY


PhDr. Mgr. Jiří Škoda Ph.D.
Autor
PF / Katedra pedagogiky
E-mail: skodaj@pf.ujep.cz

E-mail ...     WWW ...

PaedDr. Pavel Doulík Ph.D.
Autor
PF / Děkanát PF, PF / Katedra pedagogiky
E-mail: doulik@pf.ujep.cz

E-mail ...     WWW ...

Doc. PhDr. Ing. Lenka Hajer-Müllerová Ph.D.
Autor
ÚZS, PF / Katedra pedagogiky
E-mail: hajer-mullerova@pf.ujep.cz

E-mail ...     WWW ...


Bc. René Baran
OIS CI UJEP

E-mail: rene.baran@ujep.cz(c) Bc. René Baran, baran@ujep.cz, 2006